Decode

IPM5010

Pressure maintenance system controller


  • Possibility to work with three independent control loops

  • Control of pumps, valves ...

  • Two analog inputs 4-20mA

  • Three relay control outputs

  • Two alarm relay outputs

  • LCD display and keypad

  • M-Bus communication according to EN1434-3. Possibility to adjust control parameters

Code Name Description
IPM5010 Microprocessor control unit It is used for measuring and regulating the pressure and levels in the expansion vessel of the heating system
X
<
Poruči

Opis

Mikroprocesorska kontrolna jedinica služi za merenje i regulaciju pritiska i nivoa u ekspanzionoj posudi sistema grejanja. Merenje se vrši preko dva analogna ulaza 4-20mA na koje se priključuju transmiteri pritiska i nivoa. Napajanje transmitera obezbeđuje kontrolna jedinica. Upravljanje se vrši pomoću dva relejna izlaza koji vrše uključenje i isključenje pumpe i el. magnetnog ventila. Postavljanje i pregled zadatih vrednosti, vrednosti dozvoljenog odstupanja i ostalih parametara se vrši preko displeja i tastature. Dva alarmna izlaza sa podesivim pragom se koriste za signalizaciju prekoračenja pritiska i nivoa. Jedan upravljački izlaz se može koristiti za kontrolu uređaja za automatsko dopunjavanje posude.

Komunikacija sa jedinicom se vrši prema M-Bus slave standardu.

Blok šema