Imera

Sistemi za distribuciju toplotne energije ne mogu bez ureaŠaja za kompenzaciju širenja fluida usled zagrevanja. I dalje najzastupljeniji proizvod za ovu namenu, bez obzira da li su u pitanju individualne kotlarnice ili toplotne podstanice, je ekspanzioni sud sa gumenom membranom.