Grundfos
CM, CME horizontalna višestepena pumpa

CM-CME

CM, CME horizontalna višestepena pumpa

Dve glavne karakteristike horizontalne višestepene pumpe CM (=centrifugalna modularna) jesu njena kompaktnost i modularnost, zahvaljujući čemu su moguće brojne konfiguracije.


Ova pumpa se u osnovi sastoji od niza međusobno zamenjivih modula, od kojih su svi konstruisani tako da zajedno rade besprekorno, bez obzira na primenu.

Šifra Naziv Opis
400001 CM, CME horizontalna višestepena pumpa Ova pumpa se u osnovi sastoji od niza međusobno zamenjivih modula.
X
<
Poruči