Grundfos
SEG pumpe za otpadnu vodu sa sekačima

SEG

SEG pumpe za otpadnu vodu sa sekačima

Asortiman Grundfos SEG pumpi sa sekačima služi za pumpanje otpadnih voda i netretiranog kanalizacionog otpada u malim naseljima ili retko naseljenim mestima gde nema odvodnih sistema ili gde gravitacioni sistemi nisu pogodni za upotrebu.

Šifra Naziv Opis
400012 SEG pumpe za otpadnu vodu sa sekačima Služi za pumpanje otpadnih voda i netretiranog kanalizacionog otpada u malim naseljima ili retko naseljenim mestima gde nema odvodnih sistema
X
<
Poruči