Đuro Đaković Kompenzatori

AE

Kompenzatori sa pritiskom spolja


  • Primena ovih kompenzatora je u cevovodima visokog pritiska i velikih aksijalnih pomaka koji se ne mogu rešiti ugradnjom jednostavnog aksijalnog kompenzatora.

  • Konstrukcija je izvedena tako da je harmonika pritiskom opterećena izvana što rezultira stabilnošću harmonike pod visokim pritiscima, a pored toga ovaj tip kompenzatora ima mogućnost samovođenja.

Šifra Naziv Opis
AE Kompenzatori sa pritiskom izvana Primena ovih kompenzatora je u cevovodima visokog pritiska i velikih aksijalnih pomaka
X
<
Poruči