Đuro Đaković Kompenzatori

PB

Kompenzatori sa izjednačenim pritiskom


  • Namena ovih kompenzatora je preuzimanje aksijalnih i radijalnih pomaka. Sila usled unutrašnjeg pritiska se eliminiše konstrukcijom kompenzatora tako da se na ostatak cevovoda prenose samo sile usled opružnog delovanja.

  • Primena je u cevovodima gde se ne mogu izvesti čvrste tačke, gde je prostorom ograničena primena nekih drugih rešenja te kada je potrebno maksimalno smanjiti opterećenje na ostalu opremu u cevovodu kao što su turbine, pumpe, ventili i dr.

Šifra Naziv Opis
PB Kompenzatori sa izjednačenim pritiskom Preuzimanje aksijalnih i radijalnih pomaka.
X
<
Poruči