Đuro Đaković Kompenzatori

HD

Dvozglobni kompenzatori


  • Ovi kompenzatori se sastoje od dve harmonike povezane srednjom cevi. Kompenzator funkcioniše tako da se harmonike ugaono zaokreću što je ostvareno spreznim elementima (zglobne poluge i vijci) čime se ostvaruje da celi set preuzima radijalni pomak.

  • Primenom ovih kompenzatora se mogu kompenzovati veliki pomaci cevovoda, a prednost primene ovog tipa je i eliminacija potrebe za robusnim čvrstim tačkama jer je sila usled unutrašnjeg pritiska preuzeta spreznim elementima.

Šifra Naziv Opis
HD Dvozglobni kompenzatori Dve harmonike povezane srednjom cevi
X
<
Poruči