Đuro Đaković Kompenzatori
Dvostruki spregnuti kompenzatori

TD

Dvostruki spregnuti kompenzatori


  • Ovi kompenzatori se sastoje od dve harmonike povezane srednjom cevi. Kompenzator je spregnut sa dva (TD) ili više (TM) spreznih vijaka uležištenim u sferne ležaje.

  • Primenom ovih kompenzatora se mogu kompenzovati veliki radijalni pomaci u svim ravninama, a u varijanti sa dva sprezna vijka i ugaoni pomaci. Prednost primene ovog tipa je i eliminacija potrebe za robusnim čvrstim tačkama jer je sila usled unutrašnjeg pritiska preuzeta spreznim elementima.

Šifra Naziv Opis
TD Dvostruki spregnuti kompenzatori Kompenzator je spregnut sa dva (TD) ili više (TM) spreznih vijaka uležištenim u sferne ležaje
X
<
Poruči