Politika kvaliteta

Prodaja i ugradnja opreme za centralno grejanje i ventilaciju je u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 o čemu svedoči sertifikat ISO 9001:2015 broj SRN3237 koji nam je izdao Denetik Certification Ltd iz Turske.

 

Ukoliko želite da pročitate naš Poslovnik o kvalitetu, možete kontaktirati našeg predstavnika za kvalitet putem sledeće adrese: maja@tdm.rs

 

Naša vizija i Politika kvaliteta je da sa Vama gradimo dugotrajne i uspešne partnerske odnose na obostrano zadovoljstvo. Da bismo ovu viziju ostvarili maksimalno ćemo se truditi da stalno usavršavamo svoje znanje i kompetentnost, da pratimo tržišne trendove, kao i da podižemo nivo i kvalitet usluge koju pružamo kupcima.

 

 

Samo u tom slučaju moći ćete da, uz našu pomoć, budete u poziciji da ispunite i nadmašite zahteve i očekivanja Vaših kupaca, a samim tim unapredite i povećate rentabilnosti Vašeg poslovanja.

 

Takođe smo i nosioci sertifikata „Excellent SME  Dun & Bradstreet platinaste bonitetne izvrsnosti AAA.