Opšte informacije

Veleprodaja: Jurija Gagarina 164b, 11 070 Novi Beograd

tel/fax: +381 11/6166-041, 6166-049, 2177-900

e-mail: info@tdm.rs

direktor: Darko Marinković, dipl. maš. inž.

zamenik direktora: Maja Mijaljević, dipl. ecc

matični broj: 06310184

PIB: 100431841

PDV registarski broj: 134024903

reg. br. kod APR-a: 50361/2005

šifra delatnosti: 4674

tekući račun: 340-13386-27 Erste bank a.d. Novi Sad

tekući račun: 145-15887-38 Expobank a.d. Beograd

devizni račun: RS35 3400 0000 1000 0125 06 Erste bank A.D. Novi Sad

SWIFT GIBARS22

ISO 9001:2015 sertifikat broj: SRN3237

delokrug rada: Prodaja i ugradnja opreme za centralno grejanje i ventilaciju