Anketa

Upitnik za ocenu zadovoljenja kupca

Poštovani,
Mi, u firmi TDM doo, stalno težimo da poboljšamo naše procese i odnos prema kupcima. Da bismo u tome uspeli, potrebne su nam Vaše povratne informacije. Molimo Vas da odvojite 5 minuta i prikažete nam Vaše mišljenje, do kojeg nam je veoma stalo.

Skala na kojoj ocenjujete zadovoljstvo je sledeća:

  • 5   odlično
  • 4   vrlo dobro
  • 3   prosečno
  • 2   loše
  • 1   potpuno nezadovoljavajuće

Pre popunjavanja ove ankete molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka ličnosti. Unapred Vam hvala na trudu!

1. Kako ste zadovoljni sa sledećim aspektima našeg poslovanja?

a) Nuđenje i ugovoranje
Kompetentnost za pružanje stručnih saveta
1 2 3 4 5
Izlaženje u susret zahtevima kupca i fleksibilnost u pregovorima
1 2 3 4 5
Preglednost i jasnoća ponude
1 2 3 4 5
b) Realizacija posla
Poštovanje rokova isporuke
1 2 3 4 5
Dostupnost zaposlenih TDM-a
1 2 3 4 5
Saradnja nakon realizacije posla
1 2 3 4 5
c) Upravljanje reklamacijama
Brzina odaziva u slučaju kvara
1 2 3 4 5
Brzina otklanjanja reklamacija
1 2 3 4 5

2. Asortiman TDM

a) Kakvo je Vaše mišljenje u vezi karakteristika proizvoda/usluga koje Vam nudimo?
Odnos cene i performansi
1 2 3 4 5
Kvalitet naših proizvoda/usluga
1 2 3 4 5
Dokumentacija koja ih prati
1 2 3 4 5
b) Bitnost karakteristika proizvoda/usluga koje nudimo
Po Vašem mišljenju koja dva od gore navedenih zahteva su najvažnija?
Odnos cene i performansi
Kvalitet naših proizvoda/usluga
Dokumentacija koja ih prati
C) Opšta ocena proizvoda/usluga
4. Kakva je Vaša opšta ocena proizvoda/usluga koje Vam nudi/pruža TDM?
1 2 3 4 5

3. Koga vidite kao najvećeg konkurenta TDM-a?

(Navedite bar jednog)

a) Kako vidite tu konkurentsku firmu u poređenju  sa nama po pitanju:
Kvaliteta proizvoda/usluge
Bolje Lošije Jednako
Odnosa cene i performansi
Bolje Lošije Jednako
Izlaženja u susret zahtevima kupaca
Bolje Lošije Jednako
Obrade upita
Bolje Lošije Jednako
Pridržavanja rokova isporuke
Bolje Lošije Jednako
b) Da li smatrate da je osoblje te konkurentske kompanije u odnosu na nas:
Kompetentnije
Bolje Losije Jednako
Predusretljivije
Bolje Losije Jednako
Fleksibilnije
Bolje Losije Jednako

4. Šta bismo iz Vašeg ugla trebali da poboljšamo?

FIRMA: Radno mesto: E-mail: